10€
Atlaide pirmajam pasūtījumam
Ir jautājumi par atkritumu izvešanu un šķirošanu ar konteineru ZOLT lietotnē?
ZOLT ir gatavi palīdzēt lietotājiem, paskaidrot un pastāstīt visu, kas var ieinteresēt klientu atkritumu konteineru nomas jautājumos.

Bieži uzdotie jautājumi par ZOLT lietotni

1
Cik liels konteiners man nepieciešams?

Nepieciešamais konteinera izmērs ir atkarīgs no diviem faktoriem:

 1. Būvgružu izmēra
 2. Būvgružu svara

Pie konteineru pasūtīšanas redzēsiet katra konteinera izmēru un maksimālo svaru, ko drīkst pārvadāt ar šāda izmēra konteineru, tāpēc, domājot par konteinera pasūtīšanu, obligāti ņemiet vērā abus no šiem faktoriem.

2
Cik smags drīkst būt piekrauts konteiners?

Šeit redzams katra konteinera maksimālais uzkraušanas svars -

 1. 6m3-7m3 = 4,5 tonnas
 2. 8m3 = 7,5 tonnas
 3. 9m3-10m3 = 8 tonnas
 4. 12m3 = 9 tonnas
 5. 15m3 = 11 tonnas
 6. 20m3 = 11,5 tonnas
3
Ko nedrīkst ievietot būvgružu konteineros?

Būvgružu konteinerus nedrīkst ievietot jebkāda veida bīstamos atkritumus (riepas, azbestu saturošus materiālus u.c.) un sadzīves (pārtikas) atkritumus.

4
Cik ilgu laiku konteiners var atrasties pie klienta, bez papildu samaksas?

Pie klienta konteiners drīkst atrasties līdz 3(trijām) darba dienām, neskaitot piegādes dienu. Par katru nokavēto dienu ir jāmaksā papildus 2 EUR par 6m3-10m3 konteineriem un 5 EUR par 12m3-20m3 konteineriem.

5
Kas ietilpst būvniecības atkritumos?

Būvniecības atkritumos ietilpts lielākā daļa no atkritumiem, kas veidojas būvniecības vai demontāžas procesa rezultātā, atskaitot bīstamos un sadzīves atkritumus.

6
Ko darīt, ja konteiners ir pasūtīts, taču tas vairs nav nepieciešams?

Izmantojot ZOLT aplikāciju ir iespējams atteikt iepriekš pasūtītu un apmaksātu konteineru.

Ja pasūtījums tiks atcelts –

 1. Ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms Pasūtījumā norādītā Pakalpojuma izpildes laika – ZOLT no Pasūtījuma maksas ietur maksu EUR 10.00 (desmit eiro un 00 centu) par Pakalpojuma pieņemšanas un Pasūtījuma apstrādes nodrošināšanu (komisijas maksu), bet atlikušo maksājuma starpību atmaksā Klientam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma atcelšanas dienas.
 2. Pakalpojuma izpildes dienā, bet ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms Pakalpojuma paredzētā izpildes laika – ZOLT Klientam neatmaksā (ietur) maksu par Klienta Pasūtījumā izvēlēto Pakalpojumu 25 % apmērā. Zolt atlikušo maksājuma starpību 75 % apmērā atmaksā Klientam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma atcelšanas dienas.
 3. Vēlāk nekā 2 (divas) stundas pirms Pakalpojuma paredzētā izpildes laika – ZOLT Klientam neatmaksā (ietur) maksu par Klienta Pasūtījumā izvēlēto Pakalpojumu 100 % apmērā.

7
Ko darīt ar bīstamajiem atkritumiem?

Bīstamos atkritumus var nodot tam speciāli izveidotos atkritumu nodošanas punktos, par kuriem varat uzzināt - https://www.atkritumi.lv/lv/karte/

8
Vai konteineru var pasūtīt uz tekošo dienu?

Konteineru var pasūtīt tikai uz nākamo darba dienu līdz tekošās darba dienas plkst. 15:00.

9
Kā rīkojas būvniecības atkritumu pārvadātājs, ja konstatē, ka konteiners ir pārkrauts?

Pārvadātājs vēršas pie klienta ar lūgumu nokraut pārkrauto daudzumu, pretējā gadījumā konteiners netiek izvests un tiek piestādīts rēķins par izbraukumu no pārvadātāja bāzes vietas līdz klienta objektam.

10
Kas notiek ar būvniecības atkritumiem pēc to savākšanas?

Būvniecības atkritumi pēc to savākšanas tiek nogādāti būvniecības atkritumu šķirošanas laukumos, tad tie tiek pāršķiroti. Pēc pāršķirošanas derīgie atkritumi tiek nodoti otrreizējai pārstrādei, taču nederīgie tiek nogādāti atkritumu apglabāšanas poligonā.

11
Ja tiek pasūtīts būvniecības atkritumu konteiners, bet tas netiek piekrauts pilns, cena tiek samazināta?

Jebkurā gadījumā, par konteineru jāmaksā standarta cena.

Mēs ieteiktu Jums pasūtīt konteineru tad, kad esat gatavi to pilnībā piepildīt.

12
Vai savā objektā paši varam pārvietot konteinerus?

Nē! Konteinerus bez atsevišķas vienošanās pārvietot ir aizliegts!

13
Kas notiek gadījumos, ja konteiners tiek sabojāts?

Ja konteineram tiek konstatēti nelieli bojājumi (buktes u.tml.), no klienta netiek pieprasīta nekāda samaksa.

Ja konteiners ir deformēts, dedzināts vai jebkādā citā veidā bojāts, tad remontu apmaksā pasūtītājs, taču ja konteiners ir neatgriezeniski bojāts, tad pasūtītājs apmaksā tā vērtību.

1
Cik liels konteiners man nepieciešams?

Nepieciešamais konteinera izmērs ir atkarīgs no diviem faktoriem:

 1. Būvgružu izmēra
 2. Būvgružu svara

Pie konteineru pasūtīšanas redzēsiet katra konteinera izmēru un maksimālo svaru, ko drīkst pārvadāt ar šāda izmēra konteineru, tāpēc, domājot par konteinera pasūtīšanu, obligāti ņemiet vērā abus no šiem faktoriem.

3
Ko nedrīkst ievietot būvgružu konteineros?

Būvgružu konteinerus nedrīkst ievietot jebkāda veida bīstamos atkritumus (riepas, azbestu saturošus materiālus u.c.) un sadzīves (pārtikas) atkritumus.

5
Kas ietilpst būvniecības atkritumos?

Būvniecības atkritumos ietilpts lielākā daļa no atkritumiem, kas veidojas būvniecības vai demontāžas procesa rezultātā, atskaitot bīstamos un sadzīves atkritumus.

7
Ko darīt ar bīstamajiem atkritumiem?

Bīstamos atkritumus var nodot tam speciāli izveidotos atkritumu nodošanas punktos, par kuriem varat uzzināt - https://www.atkritumi.lv/lv/karte/

9
Kā rīkojas būvniecības atkritumu pārvadātājs, ja konstatē, ka konteiners ir pārkrauts?

Pārvadātājs vēršas pie klienta ar lūgumu nokraut pārkrauto daudzumu, pretējā gadījumā konteiners netiek izvests un tiek piestādīts rēķins par izbraukumu no pārvadātāja bāzes vietas līdz klienta objektam.

11
Ja tiek pasūtīts būvniecības atkritumu konteiners, bet tas netiek piekrauts pilns, cena tiek samazināta?

Jebkurā gadījumā, par konteineru jāmaksā standarta cena.

Mēs ieteiktu Jums pasūtīt konteineru tad, kad esat gatavi to pilnībā piepildīt.

13
Kas notiek gadījumos, ja konteiners tiek sabojāts?

Ja konteineram tiek konstatēti nelieli bojājumi (buktes u.tml.), no klienta netiek pieprasīta nekāda samaksa.

Ja konteiners ir deformēts, dedzināts vai jebkādā citā veidā bojāts, tad remontu apmaksā pasūtītājs, taču ja konteiners ir neatgriezeniski bojāts, tad pasūtītājs apmaksā tā vērtību.

2
Cik smags drīkst būt piekrauts konteiners?

Šeit redzams katra konteinera maksimālais uzkraušanas svars -

 1. 6m3-7m3 = 4,5 tonnas
 2. 8m3 = 7,5 tonnas
 3. 9m3-10m3 = 8 tonnas
 4. 12m3 = 9 tonnas
 5. 15m3 = 11 tonnas
 6. 20m3 = 11,5 tonnas
4
Cik ilgu laiku konteiners var atrasties pie klienta, bez papildu samaksas?

Pie klienta konteiners drīkst atrasties līdz 3(trijām) darba dienām, neskaitot piegādes dienu. Par katru nokavēto dienu ir jāmaksā papildus 2 EUR par 6m3-10m3 konteineriem un 5 EUR par 12m3-20m3 konteineriem.

6
Ko darīt, ja konteiners ir pasūtīts, taču tas vairs nav nepieciešams?

Izmantojot ZOLT aplikāciju ir iespējams atteikt iepriekš pasūtītu un apmaksātu konteineru.

Ja pasūtījums tiks atcelts –

 1. Ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms Pasūtījumā norādītā Pakalpojuma izpildes laika – ZOLT no Pasūtījuma maksas ietur maksu EUR 10.00 (desmit eiro un 00 centu) par Pakalpojuma pieņemšanas un Pasūtījuma apstrādes nodrošināšanu (komisijas maksu), bet atlikušo maksājuma starpību atmaksā Klientam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma atcelšanas dienas.
 2. Pakalpojuma izpildes dienā, bet ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms Pakalpojuma paredzētā izpildes laika – ZOLT Klientam neatmaksā (ietur) maksu par Klienta Pasūtījumā izvēlēto Pakalpojumu 25 % apmērā. Zolt atlikušo maksājuma starpību 75 % apmērā atmaksā Klientam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma atcelšanas dienas.
 3. Vēlāk nekā 2 (divas) stundas pirms Pakalpojuma paredzētā izpildes laika – ZOLT Klientam neatmaksā (ietur) maksu par Klienta Pasūtījumā izvēlēto Pakalpojumu 100 % apmērā.

8
Vai konteineru var pasūtīt uz tekošo dienu?

Konteineru var pasūtīt tikai uz nākamo darba dienu līdz tekošās darba dienas plkst. 15:00.

10
Kas notiek ar būvniecības atkritumiem pēc to savākšanas?

Būvniecības atkritumi pēc to savākšanas tiek nogādāti būvniecības atkritumu šķirošanas laukumos, tad tie tiek pāršķiroti. Pēc pāršķirošanas derīgie atkritumi tiek nodoti otrreizējai pārstrādei, taču nederīgie tiek nogādāti atkritumu apglabāšanas poligonā.

12
Vai savā objektā paši varam pārvietot konteinerus?

Nē! Konteinerus bez atsevišķas vienošanās pārvietot ir aizliegts!

Doties uz konteinera pasūtījuma lapu?

Lejupielādēt mobilo aplikāciju, izmantojot Google Play un App Store