10€
Atlaide pirmajam pasūtījumam
Norvēģijas grantu projekts
Publicēts: 01.03.2024.
ZOLT veiksmīgi noslēdzis projekta “Inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēmas prototipa izstrāde” īstenošanu, kas veikts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros. Projekta ietvaros tika sekmīgi izstrādāts jauns produkts - inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēma.
Pēdējos mēnešos, projekta ietvaros tika veikti aktīvi platformas testēšanas un uzlabošanas darbi. Norvēģijas atbalsta programmas ietvaros uzņēmumam bija iespēja veikt zināšanu pārnesi sadarbībā ar Norvēģijas partneri, kad vairākās darba sesijās konsultāciju veidā tika analīzēta būvgružu izvešanas pakalpojumu sistēma Norvēģijā, kā arī identificēti veicamie pasākumi, lai jauno sistēmu izveidotu par novatorisku būvgružu izvešanas pakalpojumu apstrādes un loģistikas pārvaldības platformu, ko varētu piedāvāt Norvēģijas būvniecības nozares pārstāvjiem. Vienlaikus sesijās izskatītas dažādas jaunās platformas mārketēšanas iespējas un Norvēģijas tirgus īpatnības (sīkāk skatāms pievienotajā sadarbības dokumentācijā). Tāpat 2024.gada janvārī veikta sadarbība ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LLU) par prototipa testēšanu. Testēšanas ietvaros sagatavots testēšanas pārskats, t.sk. secinājumi un rosinājumi, kas ņemti vērā pēdējā projekta īstenošanas mēnesī (2024.gada februārī), veicot tehniskus precizējumus un uzlabojumus platformā.
Publicēts: 01.12.2023.
Uzņēmums SIA “ZOLT” īstenotais projekts būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēmas prototipa izstrādē tuvojas noslēguma fāzei. Projekts sekmīgi tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros. Pēdējā pusgada laikā veikta izstrāde, testēšana un piegāde sekojošiem izstrādes darbiem:
Šoferu lietotne:
1. Pievienota iespēja aizsūtīt ziņu dispečerim;
2. Pievienota iespēja ievadīt svaru, mašīnas numuru un citu info, kas nepieciešama automātiskas atskaites izveidei Latvijas APUS sistēmai;
3. Uzsākta izstrāde fotofiksācijas iespējai caur šofera aplikāciju.
Administratīvais panelis:
1. Izveidoti pielāgojumi, kuri ļauj implementēt cita veida saistītos pakalpojumus (bīstamie atkritumi, šķirotie atkritumi, biotualetes, metāllūžņi, koka skaidas, beramās kravas);
2. Tika veiktas darbības, kas ļauj automatizēt grāmatvedības uzskaiti (izmantojot XML tehnoloģiju, kas ļauj glabāt visa izvēlētā perioda rēķinus vienā failā un importēt to grāmatvedības sistēmā);
3. Tika automatizēta maksājumu uzskaite (priekšapmaksas rēķiniem);
4. Tika implementēta iespēja uzrakstīt komentāru / ziņu šoferim, lai to viņš saņemtu pie konkrēta darba uzdevuma savā lietotnē;
5. Tika uzlabota inventāra apmaiņas darījumu loģika (kad klientam jau ir novietots inventārs un tas būtu jāsamaina pret jaunu).
Klientu lietotne:
1. Tika ieviesta iespēja veikt apmaiņas darījumu;
2. Tika uzsākta izstrāde foto pievienošanai esošam / jaunam pasūtījumiem;
3. Tika ieviestas jaunas pakalpojumu kategorijas;
4. Tika ieviesta iespēja pieprasīt pasūtījuma atcelšanu;
5. Tika ieviesta iespēja aizsūtīt ziņu pakalpojuma sniedzējam.
Uzņēmums turpināja mārketinga kampaņas google, facebook un citos pieejamos digitālos kanālos ar mērķi piesaistīt vairāk pakalpojumu sniedzējus produkta atpazīstamības veicināšanai, kā arī biznesa modeļa un paša produkta testēšanai tirgus apstākļos.
Publicēts: 28.02.2023.
Uzņēmums SIA “ZOLT” aktīvi turpina īstenot projektu būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēmas prototipa izstrādē, kas tiek īstenots no Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros. Pēdējā pusgada laikā veikta izstrāde, testēšana un piegāde sekojošiem izstrādes darbiem:
Šoferu lietotne:
1. Šoferu autorizācija
2. Darba uzsākšana
3. Šodienas maršruta skata izveide un apstiprināšana
4. Iespēja uzsākt un pabeigt maršrutu
Administratīvais panelis:
1. Izveidoti klientu apziņošanas mehānismi, kuri ļauj nosūtīt visiem aplikācijas lietotājiem push notifikācijas;
2. Tika izstrādāta interaktīva karte, kurā ir iespējams aplūkot visas uzņēmuma novietotās inventāra vienības un veikt ar viņām dažāda veida manipulācijas. Kā arī kompānijas dispečeram ir iespēja izsekot šoferu atrašanās vietai un aplūkot konkrēto šoferu tekošos un tālākos darba uzdevumus;
3. Tika implementēta inventāra pārvaldība, kas ļauj uzskaitīt, viegli pievienot un atvienot inventāra vienības, kas veicina precīzu un efektīvu inventāra vienību uzskaiti.
Klientu lietotne:
1. Tika uzlabots un implementēts jauns UI dizains, kurš pēc izpētes un komunikācijas ar industrijas pārstāvjiem būtu atbilstošāks klientu uztverei un pakalpojumu sniedzēju vajadzībām;
2. Sākts darbs saistībā ar brīvo slotu dinamisko cenu veidošanu, kas ļaus pakalpojumu sniedzējiem iestatīt dažādus izcenojumus dienām un stundām, kad tiem ir maksimāla noslodze. Šis bloks veicinātu vienmērīgāku pasūtījumu skaitu nedēļas gaitā un atslogotu uzņēmumus, kā arī ļautu brīvākā veidā plānot darbus visai nedēļai. No klientu perspektīvas savukārt piedāvājumi būtu vienmērīgāk izklāstīti un klients varētu izvēlēties sev izdevīgāko laiku un dienu pasūtījuma piegādei.
Tāpat veiktas mārketinga kampaņas google, facebook un citos pieejamos digitālos kanālos un turpināti centieni piesaistīt vairāk pakalpojumu sniedzējus produkta atpazīstamības veicināšanai, kā arī biznesa modeļa un paša produkta testēšanai tirgus apstākļos.
Publicēts: 31.10.2022.
Uzņēmums ir aktīvi uzsācis projekta “Inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēmas prototipa izstrāde” īstenošanu. Projekta īstenošanas pirmā pusgada laikā uzsākta izstrāde pie UX/UI dizaina aplikācijai, vadības panelim un šofera aplikācijai. Veikta iepirkuma atlase IT ārpakalpojumam, par kuru līgums ar IT kompāniju SIA “MAK IT” noslēgts š.g. 6.septembrī.
Papildus projektā nodarbinātie sabiedrības darbinieki nodrošināja, ka:
- tika veiktas pārrunas ar nozares vadošajiem uzņēmumiem, lai definētu plašāku vajadzību virkni, kas ļautu rūpīgāk plānot definēto darbu izpildi;
- tika veiktas pārrunas ar izstrādātājiem saistībā ar plānoto izstrādi, laika ietvarēm, tāmi, dizainu un funkcionalitāti;
- tika plānota saskarne, kā arī tehniska savienošana ārējām sistēmām ar ZOLT vadības platformu un aplikāciju (APUS, datu padošana no pakalpojumu sniedzejiem caur API, pakalpojumu sniedzēju datu un klientu bāzes pārnešana iekš ZOLT platformas).
Publicēts: 11.04.2022
Projekts “Inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēmas prototipa izstrāde” saņem grantu 129 995,00 EUR apmērā no Norvēģijas finanšu instrumenta programmas. Projekta mērķis ir jauna produkta - inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēma – izstrāde.
Projekta apraksts
Projektu atbalsta Norvēģijas granti/ Supported by Norway through the Norway Grants
Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai
Projekta nosaukums:
Inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēmas prototipa izstrāde
Projekta numurs:
NP-2022/12
Programma:
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”
Atklāts konkurss:
Neliela apjoma grantu shēmā “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”
Līdzfinansējuma saņēmējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZOLT”
Projekta partneris:
AS “Carling Bygg”
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas:
186 000,00 EUR
Granta līdzfinansējums:
129 995,40 EUR
Projekta mērķis:
Izstrādāt jaunu produktu - inovatīvas būvgružu izvešanas pakalpojuma apstrādes un loģistikas vadības platformas sistēma.
Projekta īstenošanas vieta:
Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002
Projekta īstenošanas periods:
24 mēneši (no 2022. gada 1. marta līdz 2024. gada 29. februārim)
Kontaktpersona:
Krists Devids Lācis, tālr. 27080202, e-pasts: laciskrists@gmail.com
Papildu informācija par programmu:
www.eeagranti.lv
Par Norvēģijas grantiem
Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.
Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.
Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:
#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs
#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana
#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni
#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības
#5 Tieslietas un iekšlietas
Mūsu kontakti:
Rekvizīti

SIA “ZOLT”

Reģ Nr.: 40203290072

SWIFT kods HABALV22

LV98HABA0551050140948

Telefons

+371 27 700 700

E-pasts

birojs@zoltapp.lv

Juridiskā adrese

Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002

Faktiskā adrese

Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002

Lejupielādēt mobilo aplikāciju, izmantojot Google Play un App Store