10€
Atlaide pirmajam pasūtījumam
Latvijas atkritumu apsaimniekošanas sistēma: kas notiek atkritumu poligonos
Kāpēc apsaimniekot sadzīves atkritumus – ekoloģiskie mērķi, kurus noteica valsts attīstības programma “Latvija-2030”. Kā darbojās Latvijas atkritumu poligoni: principi, uzdevumi, sistēmas?
08.06.2022

Atkritumu apsaimniekošana – kā Latvijā tiek galā ar vides piesārņojumu.

Pareizai atkritumu apsaimniekošanai vajadzētu samazināt slogu uz vidi. Lai to izdarītu, tiek aprēķināta atkritumu ietekmes pakāpe uz ekoloģiju, ņemot vērā:

  • ķīmisko dabu;
  • to koncentrāciju;
  • sadalīšanās ātrumu.

Atkritumu izgāztuves ir viens no galvenajiem vides piesārņojuma avotiem, jo liela atkritumu uzkrāšanās izraisa filtrātus, siltumnīcefekta gāzes un patogēno organismu veidošanos – indes, kas saindē dabu un cilvēku.

Šodien Latvijā līdz šim esošo atkritumu izgāztuvju vietā darbojās 10 poligoni atkritumu šķirošanai un pārstrādei.

Un Latvijas attīstības programmas „Latvija – 2030” ietvaros ir izstrādāta ilgtermiņa atkritumu apsaimniekošanas stratēģija, kuras mērķis ir samazināt piesārņojuma plūsmu skaitu; līdz 35% samazināt poligonos esošo atkritumu procentuālo daudzumu, bet pārstrādājamo atkritumu apjomu palielināt līdz 80%.

Ekopoligoni ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nākotne

Ik gadu Latvijas poligonos pārstrādā vairāk nekā 600 000 tonnu atkritumu. Utilizācijas un apglabāšanas process tiek veikts saskaņā ar ekoloģiskiem ES standartiem  — saskaņā ar 5 pakāpju sistēmu:

1. Atkritumu daudzuma rašanās novēršana/samazināšana.

2. To sekundārā izmantošana.

3. Atkritumu pārstrāde otrreizējām izejvielām.

4. Atkritumu kā enerģijas avota izmantošana.

5. Droša atkritumu apglabāšana.

 Lielākie atkritumu pārstrādes poligoni Latvijā ir “Getliņi EKO”, “Cinīši”, "Pentuļi".

"Getliņi" ir atkritumu pārstrādes komplekss, kas darbojas 3 virzienos:

  • bioloģiski noārdāmo atkritumu pārvēršana biogāzē;
  • pārstrādājamo materiālu un metāla transportēšana uz attiecīgiem uzņēmumiem;
  • nepārstrādājamo atkritumu apglabāšana bioloģiski noārdāmās kamerās. Un iegūtās gāzes izvešana uz energobloku enerģijas izdalīšanai.

 "Cinīši" ir attīrīšanas iekārtu, baseinu, rezervuāru, infiltrāta iekārtu, presēšanas tehnoloģiju komplekss, kas nepieciešams atkritumu drošai apstrādei un turpmākai iznīcināšanai.

“Pentuļos” izmanto ne tikai atkritumu apglabāšanas sistēmu īpašās kamerās, bet arī sadala to organiskajos un neorganiskos atkritumos pirms pārstrādes.

Pēc šķirošanas neorganiskos atkritumus izmanto kā izejvielu degvielas ražošanai. Šāda pieeja palīdz samazināt atkritumu daudzumu, paredzētus apglabāšanai.

Atkritumi kā degviela

Atkritumu kā degvielas tieša izmantošana tiek realizēta cementa rūpnīcā Cemex Brocēnos. Rūpnīca saņem atkritumus tikai ar augstu siltumspēju. Un iegūtā degviela atbilst NAIK prasībām degvielai no pārstrādātiem atkritumiem.

Doties uz konteinera pasūtījuma lapu?

Lejupielādēt mobilo aplikāciju, izmantojot Google Play un App Store