10€
Atlaide pirmajam pasūtījumam
Elektroierīču bīstamība un to utilizācijas noteikumi
Kāpēc elektroniskās un elektriskās ierīces attiecināmas pie bīstamo atkritumu kategorijas. Kādas komplektējošās daļas ir jāutilizē, bet kādas nē. Kā pareizi utilizēt elektroierīču atkritumus
21.11.2022

Elektroierīču piederība bīstamiem atkritumiem

Sadzīves elektroierīču atkritumi – tās ir elektronisko un elektrisko ierīču sastāvdaļas, tostarp bloki, komplektējošās daļas, detaļas un jebkādi izlietojamie materiāli. Tie kļūst par sadzīves elektropreču atkritumiem tanī brīdī, kad tie vairs neder izmantošanai mājās.

Elektropreču sadzīves atkritumi rodas ierīču izmantošanas procesā mājsaimniecībā vai kur citur. Pēc savām īpašībām un daudzuma tie pielīdzināmi elektrotehnikas atkritumiem, un tas nozīmē, ka tie ir bīstami cilvēkam un ekoloģijai.

Kāpēc tie ir jāpārstrādā?

Ledusskapjos un saldētavās gaisa dzesēšanai tiek izmantots freons – kaitīgā viela gan ekoloģijai, gan arī cilvēkam. Ja šis bīstamais šķidrums iekļūs atklātā gaisā, tad tas sāks sagraut ozona slāni, kas aizsargā planētu no Saules ultravioletā starojuma. Šis faktors ir kļuvis par 1985. gada marta Venēcijas konvencijas par ozona slāņa aizsardzību parādīšanās priekšnosacījumu.

Šobrīd ozona slānis joprojām rada negatīvu ietekmi no elektroniskām ierīcēm un to komplektējošām daļām. Tāpēc bija pieņemts lēmums, ka visām elektroniskajām un elektriskajām ierīcēm pēc to izmantošanas beigām jābūt izņemtām no apgrozījuma un utilizētām saskaņā ar visiem pieņemtās aizsargkonvencijas noteikumiem.

Elektrotehnika un ierīces pielīdzināmas kaitīgo preču grupai. Elektropreču vidū ietilpst sīki un lieli iedzīves priekšmeti, informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas, kā arī telekomunikāciju ierīces, gaismas iekārtas un patēriņa izmantošanas preces. Runājot par piemēriem, tad tie varētu būt: radiouztvērēji, televizori un Wi-Fi sistēmas.

Pārstrādāti tiek jebkādi elektropreču un elektrotehnikas veidi, jo tie sastāv no bīstamo materiālu un komponentu kompleksa. Parasti tie sastāv no vairākiem kombinētiem elementiem:

  • Dažādas plates;
  • Ugunsizturīgas plastmasas;
  • Kabeļi;
  • Vadi;
  • Dzīvsudraba relejs.

Atsevišķā pārstrādes kategorijā ietilpst ierīces displejiem: elektronisko staru lampas, šķidro kristālu ekrāni, akumulatori un baterijas, kondensatori, apgaismojuma sistēmas u.c.

Pie ekoloģiski tīrām vielām, kuru šajā sarakstā esošajām komplektējošām daļām nav nepieciešama pārstrāde, attiecināmi smagie metāli (svins, kadmijs, hroms, dzīvsudrabs) un halogēni (hlorfluorūdeņraži, polivinilhlorīdi un to atvasinājumi).

Kā tos pareizi utilizēt?

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu utilizāciju veic nogādājot ierīces un komplektējošās daļas uz tuvāko pieņemšanas punktu. Ja Jūs iegādājaties jaunu iekārtu, tad atbilstoši atkritumu pārvaldības likumam - elektrības un elektronikas iekārtu ražotājam jāorganizē nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas pieņemšana uzstādītajos ievākšanas punktos.

Jaunu ierīču piegādātājs nodrošina sadzīves, elektrisko vai elektronisko iekārtu pieņemšanu bez pienākuma par to maksāt, ja izvedamajām iekārtām ir analoģiska struktūra un tā veic tādas pašas funkcijas kā piegādājamā iekārta.

Vietnē https://zoltapp.lv/order/ jūs varat noformēt pieteikumu elektrotehnikas un komponentu bezmaksas izvešanai.

Doties uz konteinera pasūtījuma lapu?

Lejupielādēt mobilo aplikāciju, izmantojot Google Play un App Store