10€
Atlaide pirmajam pasūtījumam
Negatīvās sekas un administratīvie sodi dedzinot atkritumus
Atkritumu dedzināšana rada negatīvu ietekmi cilvēka veselībai un apkārtējai videi, tāpēc šī darbība ir administratīvi sodāma.
18.07.2022

Šī gada pavasarī Latvijas Valsts vides dienests arvien biežāk atklāj pārkāpumus saistībā gan ar sadzīves atkritumu, gan ar ražošanas atkritumu sadedzināšanu. Jāņem vērā tas, ka atkritumu sadedzināšana negatīvi ietekmē cilvēka veselību un apkārtējo vidi un rada dabai neatgriezeniskas negatīvas sekas. Turklāt šī darbība pieskaitāma pie administratīvajiem pārkāpumiem, un ir sodāma. Jebkādi atkritumi (gan sadzīves, gan arī īpaši bīstami, ražošanas) jānodod uzņēmuma rīcībā, kuram ir atbilstoša ekoloģiska atļauja.

Kāpēc atkritumu sadedzināšana ir bīstama?

Atkritumu sastāvā ir dažādas bīstamas vielas: dzīvsudrabs, svins, arsēns, pesticīdi, skābes, naftas produkti un daudzi citi. Sadedzinot sadzīves atkritumus apkures krāsnī vai kamīnā, atkritumos esošo kaitīgo vielu sadegšana nenotiek pilnībā. Attiecīgi nedegoši kaitīgie izmeši nokļūst gaisā. Pirmkārt bīstamība rodas, pašam cilvēkam ieelpojot indīgo tvaiku, bet vēlāk šīs kaitīgās vielas nokļūst arī augsnē un ūdenī.

Mūsdienu pasaulē produkcijas ražošanā lielākoties tiek izmantota plastmasa un gumija, attiecīgi tikt vaļā no šīm lietām dabai draudzīgā veidā nebūs tik vienkārši kā dažus gadsimtus atpakaļ, kad viss bija no koka. Plastmasas un dažādu citu naftas produktu (tostarp eļļas, riepu) degšanas laikā gaisā tiek izmests liels CO2, cieto daļiņu, sēra un slāpekļa oksīdu, dažādu toksīnu, tai skaitā kancerogēno vielu daudzums.

Šīs vielas var izraisīt plaušu vēzi, astmu un citas slimības. Sēra un slāpekļa oksīdi atmosfērā rada skābju savienojumus, kuri vēlāk sasniedz zemes virsmu skābo lieto veidā. Īpaši bīstami ir smagie metāli, dažādi augsnē nokļuvušie noturīgie organiskie savienojumi, kancerogēnie dioksīni un furāni. 

Smagie metāli ir īpaši toksiski, un tie uzkrājas dzīvajos organismos, izraisot slimības cilvēkiem un dzīvniekiem. Kancerogēni viegli bojā jebkura organisma nervu un imūno sistēmu. Šie stabilie savienojumi gadiem un pat desmitgadēm ilgi var atrasties apkārtējā vidē, pirms tie sāk sadalīties. Nevajadzētu aizmirst arī par to, ka CO2 izmeši rada atmosfēras sasilšanu, kas noved pie klimata pārmaiņām.

Šī gada pavasarī veiktie aizliedzošie pasākumi saistībā ar atkritumu sadedzināšanu

Šī gada aprīlī tika atklāti vairāki atkritumu dedzināšanas gadījumi. Aprīļa sākumā Valsts vides dienesta dabu sargājošie inspektori Jelgavas rajona, Nākotnē atklāja atkritumu dedzināšanu SIA “DAILE AGRO” teritorijā. Apskates veikšanas brīdī teritorijā dega 200 litru metāla muca un citi metāli, tāpat arī ugunsgrēka laikā tika pamanīta tumša bieza viela, kas vizuāli līdzinās naftas produktiem. Apskates veikšanas gaitā atbildīgā persona apturēja dedzināšanu un nodzēsa ugunsgrēku.

Jaunbērzes pagasta “Ragāres” teritorijā plānotās pārbaudes laikā tika atklāta dažāda veida atkritumu sadedzināšana – plastmasas caurules, konservu bundžas, koksne un krāsu bundžas. Objektā pārstāvis paskaidroja, ka sakopa teritoriju un noliedza to, ka mēģināja sadedzināt atkritumus, paziņojot, ka atkritumi tika samesti vienā kaudzē, lai tos vēlāk nodotu atbildīgajam uzņēmumam, bet tos aizdedzināja kaut kāda trešā persona. Pārbaudes veikšanas laikā liesmas nekavējoties aizbēra ar smiltīm.

Abos gadījumos ir uzsākta administratīvo pārkāpumu lieta par nepareizu rīkošanos ar atkritumiem. Par tādu pārkāpumu var būt piemērots naudas sods – fiziskai personai no 70 līdz 1000 eiro, juridiskai personai – no 250 līdz 2800 eiro.

Doties uz konteinera pasūtījuma lapu?

Lejupielādēt mobilo aplikāciju, izmantojot Google Play un App Store